Search

셀렉트 숍 ‘HAVEN’ 2017 S/S 에디토리얼

haven-undercover-sasquatchfabrix-junya-watanabe-man-needles-kapital-1

haven-undercover-sasquatchfabrix-junya-watanabe-man-needles-kapital-2

haven-undercover-sasquatchfabrix-junya-watanabe-man-needles-kapital-3

haven-undercover-sasquatchfabrix-junya-watanabe-man-needles-kapital-4

haven-undercover-sasquatchfabrix-junya-watanabe-man-needles-kapital-5

haven-undercover-sasquatchfabrix-junya-watanabe-man-needles-kapital-6

haven-undercover-sasquatchfabrix-junya-watanabe-man-needles-kapital-7

셀렉트 숍 ‘HAVEN’에서 2017 S/S 에디토리얼을 공개했다. 다소 어두운 분위기가 감도는 이번 에디토리얼은 카키, 네이비 등 화려하지 않은 컬러를 중점으로 스타일링을 완성했다.

활동성과 실용성을 겸비한 브랜드는 물론, UNDERCOVER, KAPITAL, NEIGHBORHOOD, Sasquatchfabrix, Junya Watanabe MAN, Needles, 다양한 일본 디자이너 브랜드를 사용했다.

자세한 제품 정보는 ‘이곳‘을 확인.

The author All Posts

LOWBLOW

lowblow